අදර්ශ නම්

ක්‍රි. ව. 1855 සිට මේ දක්වා ජ්‍යෝතිෂයට හා වාස්තු විද්‍යාවට ගුප්ත විද්‍යාව රැක ගැනීමට මහත් සේවයක් ඉටුකළ ඈපා පරපුරෙන් ආභාෂය ලබාගෙන ජ්‍යෝතිෂය ශාස්තෘවරුන් කිහිප දෙනෙකුගේ දැනුම ලබා ගත් මා ගුප්ත විද්‍යාව පිළිබඳ පාරම්පරික දැනුම හෙළ පරම්පරාවෙන් උගත්තෙමි.
වසර ගණනාවක පුවත්පත් ලේඛකයෙකු වශයෙන් ද, පුද්ගලික අංශයේ ප්‍රාදේශීය කළමණාකාරවරයෙකු වශයෙන් ද, මාධ්‍යවේදියෙක් වශයෙන් ද, ජ්‍යෝතිෂය ගුරුවරයෙකු වශයෙන් ද විශාල දැනුම් සම්භාරයක් මා එකතු කර ගන්නා ලදී. ලෝකය පුරා විසිරී සිටින අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන සිසු පිරිස් 10000 කට අධික ප්‍රමාණයකට මාගේ දැනුම ලබා දී ඇත.
•             මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පිළිබඳ විශේෂ ඩිප්ලෝමාවක් ද,
•             චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය පිළිබඳ විශේෂ ඩිප්ලෝමාවක් ද,
•             ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමාවක් ද,
•             ඉන්දියාවේ භාත්කණ්ඩ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සංගීතය පිළිබඳ විශාරද උපාධිය ද,
•             ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය ද ලබා ගත්තෙමි.
•             වසර ගණනාවක පාරම්පරික ජ්‍යෝතිෂය දැනුම ලබා ගත් මා මාගේ සේවාවන් ඕනෑම මොහොතක ලබා දීමට මා සූදානමින් සිටිමි.


දුර – 070-3709003 / 041-5709000 වි-ලිපිනය -chamilrukshan@gmail.com  

ෆැක්ස් – 041-5709000 අපගේ කාර්යාලයට පැමිණීමෙන් : 1000/-
කොමර්ෂල් බැංකුව (මාතර ශාඛාව)

ගිණුම් අංකය – 8001192397

ගිණුම් හිමිකරු ට් එල් සී රුක්ශාන් ජයසේකර


අප ගේ ලිපි යොමුව
රුක්ශාන් ජයසේකර .ඉසිවර නාමකරනය. ජයනි.  මල්වතුගොඩ. කිරින්ද. පුහුල්වල්ල . මාතර.
(පෝ දින ද ඉරිදා ද හැර වෙනත් දිනවල දවසේ ඔනෑම වෙලාවක ඈමතුම් ලබාගත හෑක).

sinhala baby names and meanings | sinhala baby names book 2018|sinhala baby names app| sinhala baby names pdf | sinhala baby names boy | sinhala baby names blogspot | sinhala baby names arisen ahubudu | sinhala baby names book | sinhala baby names list | sinhala baby names 2018 with meaning | sinhala baby names | sinhala baby names and meaning pdf | sinhala baby boy names and meanings | sinhala baby names for a boy | sinhala baby names for a girl | sinhala baby boy names and meanings lists | sinhala baby names starting with a,beautiful sinhala baby girl names and meanings | sinhala baby names book pdf | sinhala baby names book free download | sinhala baby names by arisen ahubudu | sinhala baby boy names 2019 | sinhala baby boy names 2019 | sinhala baby boy names list | sinhala baby names collection | sinhala baby names.com | sinhala baby girl names (coming soon) | sinhala christian baby names | sinhala catholic baby names | sinhala baby girl names starting from c | sinhala baby boy names starting with c | sinhala baby names c | sinhala baby names free download | sinhala baby names pdf free download | sinhala baby names starting with d | sinhala baby girl names starting from d | free download sinhala baby names | sinhala baby names d | sinhala baby names sounds like English | sinhala english baby names | sinhala baby boy names starting with e | sinhala baby girl names starting from e| sinhala baby names for boy | sinhala baby names for girl | sinhala baby names free | sinhala baby names for twins | sinhala baby names from arisen ahubudu | sinhala baby names from n | sinhala baby names from t | sinhala baby names from k | sinhala baby names from h | sinhala baby names girl | sinhala baby names girl 2020 | sinhala baby girl names 2018 |sinhala baby girl names starting with s | sinhala baby girl names 2019 | sinhala baby girl names starting with k | sinhala baby girl names starting with n | sinhala baby girl names starting from m | sinhala baby girl names arisen ahubudu | sinhala baby names g | sinhala baby names start with g | sinhala baby girl names starting from h | sinhala baby boy names starting with h | sinhala baby names in sri lanka | sinhala baby boy names in sri lanka | baby names in sinhala free | sinhala baby girl names starting with I | list of baby names in Sinhala | sinhala baby boy names starting with j | sinhala baby girl names starting with j | sinhala baby names kapruka | sinhala baby names k | sinhala baby names list with meaning | sinhala baby names.lk | sinhala babies names l | sinhala baby names list 2022 | free sinhala baby names list | sinhala baby names sri lanka | lassana sinhala baby names | sinhala baby names meaning | modern sinhala baby names | meaningful sinhala baby names | sinhala male baby names | modern sinhala baby names with meanings | sinhala baby boy names with meaning pdf | free sinhala baby names with meanings | sinhala baby names new | sinhala baby boy new names | nice sinhala baby names | new sinhala baby names 2019 | new sinhala baby names 2018 | sinhala baby names n | babies names sinhala o | baby names of Sinhala | meaning of sinhala baby names | free online sinhala baby names | sinhala baby boy names starting with o | sinhala baby boy names pdf | sinhala baby names starting with p | popular sinhala baby names | posh sinhala baby names | sinhala baby boy names starting with p | sinhala baby girl names starting from p | top pdf free sinhala baby names | sinhala baby names p | sinhala baby girl names starting from r | sinhala baby boy names starting with r | sinhala baby names software | sinhala baby short names | sinhala baby boy names starting with k | sinhala baby names that sound like English | sinhala tamil baby names | sinhala baby boy names starting with t | sinhala baby girl names starting from t | top 100 sinhala baby names | sinhala baby boy names starting with th | sinhala baby names t | uncommon sinhala baby names | unique sinhala baby names | sinhala baby boy names starting with u | sinhala baby girl names starting with a & u | sinhala baby names u | sinhala baby boy names starting with v | sinhala baby girl names starting with v | sinhala baby names with meanings | sinhala baby names with meaning pdf | sinhala baby boy names with meaning | new sinhala baby names with meaning | sinhala baby girl names starting from y | sinhala baby boy names starting with y | sinhala baby names 2019 | sinhala baby names 2020 | sinhala baby names 2019 | sinhala baby names 2018 | sinhala baby names 2021 | sinhala baby boy names 2018 | sinhala baby names for free | rukshan jayasekara baby names | sinhalababysnames.com | sinhalababygirlsnames.com | sinhalababyboynames.com | babatanamak.com | babatanamak.lk | දරුවන්ට නම් | සිංහල නම් | බබාලගෙ නම් | පුතාට නම් | අලුත් නම් | දුවට නම් | බබාලාගේ නම් | ලමයින්ට නම් | දරුවන්ට නම් | සිංහල නම් | බබාලගෙ නම් | අරිසෙන් අහුබුදු නම් | පුතාට නම් | අලුත් නම් | දුවට නම් | බබාලාගේ නම් | ලමයින්ට නම්

No comments:

Powered by Blogger.